W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.