Tryb załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

sekretariat czynny 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00


Warning: Creating default object from empty value in /home/server077657/ftp/bip/components/com_govarticle/views/category/tmpl/default_articles.php on line 20