Dokumentacja dotycząca zamówienia znajduje się na portalu e-zamowienia.pl pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-17ef37b6-e2c2-11ee-a01e-f641a8763d5f

Dokumentacja dotycząca zamówienia znajduje się na portalu e-zamowienia.pl pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-022eecc9-8f71-11ee-b55a-a22b2d7f700e