Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: usługi

Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie, 67-300 Szprotawa

Finansowanie: Budżet Gminy Szprotawa , Środki Krajowe

Nr: 559387-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-07-22 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-07-22 12:15:00

Ogłoszono dnia: 08.07.2020 przez Jolanta Sztejner

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4831c924-89ed-4ac9-af5c-8fde6f8968f1

 

Zmiana treści SIWZ

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

załącznik nr I.1

załącznik nr I.2

załącznik nr I.3

załącznik nr II.1

załącznik nr III.1

Zamawiający na zamówienie dotyczące: Świadczenie usług przewozu dzieci i uczniów do i z placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Szprotawa w roku szkolnym 2021/2022 zamierza przeznaczyć kwotę 377 355 zł netto.