Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym wykonania usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie i Szkoły Podstawowej w Długiem w ramach projektu: „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w zakresie obszaru edukacyjno-społecznego i obszaru organizacyjnego.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych, która nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt. 1 do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi 6.5.1 w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Regulaminem Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie udzielania zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień Publicznych.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
zapytanie ofertowe pdf 478.88 KB Jolanta Sztejner
załącznik_nr_1_formularz docx 24.83 KB Jolanta Sztejner
załącznik_nr_2_zgoda docx 20.82 KB Jolanta Sztejner
załącznik_nr_3_wzór_umowy docx 48.38 KB Jolanta Sztejner
załącznik_nr_4_oswiadczenie docx 17.08 KB Jolanta Sztejner
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 październik 2021 06:24 Jolanta Sztejner