Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie i Szkoły Podstawowej w Długiem w ramach projektu: „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w zakresie obszaru edukacyjno-społecznego i obszaru organizacyjnego.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych, która nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt. 1 do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi 6.5.1 w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Regulaminem Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie udzielania zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień Publicznych.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
zapytanie ofertowe PDS/02/2021 pdf 484.73 KB Jolanta Sztejner
zał nr 1-formularz docx 23.11 KB Jolanta Sztejner
zał nr 2-zgoda docx 20.82 KB Jolanta Sztejner
zał nr 3-oświadczenie docx 152.21 KB Jolanta Sztejner
zał nr 4- wykaz szkoleń docx 160.27 KB Jolanta Sztejner
zmiana treści pdf 514.40 KB Jolanta Sztejner
zmiana treści zamówienia pdf 260.06 KB Jolanta Sztejner
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 03 listopad 2021 08:46 Jolanta Sztejner
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 listopad 2021 12:38 Jolanta Sztejner