Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym świadczenia usług z zakresu BHP w rozumieniu art. 237 11 § 2 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704) i wykonywanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 15 października 2009 r. (Dz.U.2018.0.620 tj.),
Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych, która nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt. 1 do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
zapytanie nr 11/2021 pdf 2.43 MB Jolanta Sztejner
zał nr 1 docx 25.57 KB Jolanta Sztejner
zał nr 2 docx 33.99 KB Jolanta Sztejner
zał nr 3 docx 34.98 KB Jolanta Sztejner
zał nr 4 docx 42.23 KB Jolanta Sztejner
zał nr 5 docx 20.82 KB Jolanta Sztejner
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 03 grudzień 2021 12:39 Jolanta Sztejner