Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym wykonania usług kominiarskich w budynkach jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).w zakresie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz.1710
ze zm.). Wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust. 1 pkt. 1

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie o cenę nr CUW/4/2023 pdf 689.59 KB Jolanta Sztejner
załącznik nr 1 formularz ofertowy docx 26.24 KB Jolanta Sztejner
załącznik nr 2 wykaz docx 13.60 KB Jolanta Sztejner
Informacja o unieważnieniu postępowania pdf 131.13 KB Jolanta Sztejner
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 26 maj 2023 10:28 Jolanta Sztejner
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 02 czerwiec 2023 12:50 Jolanta Sztejner