Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym wykonania 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej, piorunochronnej, wyłączników prądu, oraz wykonanie rocznego pomiaru rezystancji izolacji w budynkach placówek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie według załączonego wykazu, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t.j.).

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz.1710 ze zm.). Wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust. 1 pkt. 1

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie nr CUW/6/2023 pdf 711.73 KB Jolanta Sztejner
Formularz ofertowy docx 38.86 KB Jolanta Sztejner
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 06 lipiec 2023 10:46 Jolanta Sztejner