Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym wykonania usług kominiarskich w budynkach jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2023.682 ze zm.).w zakresie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm). Wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust. 1 pkt. 1

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
zapytanie CUW/4/2024 pdf 706.65 KB Jolanta Sztejner
załącznik nr 1-formularz ofertowy docx 27.83 KB Jolanta Sztejner
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 12 styczeń 2024 13:33 Jolanta Sztejner