Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym wykonania okresowych przeglądów przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z przeglądami urządzeń grzewczych i gazowych w budynkach jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).w zakresie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust. 1 pkt. 1.

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu wykonania okresowych rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych w budynkach placówek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie zgodnie z ustawą Prawo budowlane art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust. 1 pkt. 1.

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym dostawy i montażu elementów sensorycznego placu zabaw do Szkoły Podstawowej w Wiechlicach.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych, która nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt. 1 do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym  wykonania 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej, piorunochronnej, wyłączników prądu, oraz wykonanie rocznego pomiaru rezystancji izolacji i pomiar oświetlenia w budynkach placówek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie według załączonego wykazu, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), wartość nie przekracza kwoty wskazanej
 w art.2 ust. 1 pkt. 1.

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym dostawy wyposażenia technicznego w ramach Laboratorium Przyszłości dla jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych, która nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt. 1 do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.