Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym Świadczenie kompleksowych usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie i jednostek obsługiwanych.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych, która nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt. 1 do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy Indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy OPW oraz „pakietu szkoleniowego OPW”.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych, która nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt. 1 do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym dostawy węgla kamiennego do Szkoły Podstawowej w Długiem w roku 2023.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych, która nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt. 1 do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym wykonania okresowych rocznych przeglądów technicznych w budynkach placówek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie zgodnie z ustawą Prawo budowlane art.62 ust.1 pkt.1 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych, która nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt. 1 do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym wykonania przeglądów oraz całorocznego dozoru urządzeń kotłowni gazowej i instalacji gazowej, mieszczących się w budynkach jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie według załączonego wykazu (załącznik nr  3), zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz.1710 ze zm.). Wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust. 1 pkt. 1