Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym dostawy 10 sztuk projektorów multimedialnych oraz komputerów dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szprotawie.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz.1710 ze zm.). Wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust. 1 pkt. 1

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym dostawy mebli szkolnych oraz monitora interaktywnego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szprotawie.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz.1710 ze zm.). Wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust. 1 pkt. 1

Działając na podstawie pkt 7 c  zapytania ofertowego nr CUW/9/2023 z dnia 08.08.2023 r. wyłoniono najkorzystniejszą ofertę.

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym wykonania usług konserwacji oraz rocznego przeglądu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej (rekuperacji) w budynkach jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz.1710 ze zm.). Wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust. 1 pkt. 1

Działając na podstawie pkt 7 zapytania o cenę nr CUW/8/2023 zamawiający informuje o unieważnieniu zapytania.

 

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym dostawy mebli szkolnych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szprotawie.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz.1710 ze zm.). Wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust. 1 pkt. 1

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym wykonania 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej, piorunochronnej, wyłączników prądu, oraz wykonanie rocznego pomiaru rezystancji izolacji w budynkach placówek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie według załączonego wykazu, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t.j.).

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz.1710 ze zm.). Wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust. 1 pkt. 1