Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym wykonania okresowych rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych w budynkach jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie zgodnie z ustawą Prawo budowlane art.62 ust.1 pkt 1, 2, 3.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych, która nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt. 1 do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym Dotyczące wykonania przeglądów oraz całorocznego dozoru urządzeń kotłowni gazowej i instalacji gazowej, mieszczących się w budynkach jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie według załączonego wykazu (załącznik nr  6), zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz U. z 2020 r, poz 1333, poz 471).

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych, która nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt. 1 do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącego wykonania 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej, piorunochronnej, wyłączników prądu, oraz wykonanie rocznego pomiaru rezystancji izolacji i oświetlenia w budynkach Jednostek Obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie według załączonego wykazu, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz U. z 2020 r, poz 1333, poz 471).

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych, która nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt. 1 do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym wykonania okresowych przeglądów przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z przeglądami urządzeń grzewczych i gazowych w budynkach jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.), w zakresie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych, która nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt. 1 do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.