Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym dostawy pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Szprotawie.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych, która nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt. 1 do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym dostawy pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie i Szkoły Podstawowej w Długiem w ramach projektu: „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w zakresie obszaru edukacyjno-społecznego i obszaru organizacyjnego.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych, która nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt. 1 do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi 6.5.1 w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Regulaminem Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie udzielania zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień Publicznych.

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym wykonania usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie i Szkoły Podstawowej w Długiem w ramach projektu: „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w zakresie obszaru edukacyjno-społecznego i obszaru organizacyjnego.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych, która nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt. 1 do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi 6.5.1 w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Regulaminem Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie udzielania zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień Publicznych.

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie i Szkoły Podstawowej w Długiem w ramach projektu: „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w zakresie obszaru edukacyjno-społecznego i obszaru organizacyjnego.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych, która nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt. 1 do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi 6.5.1 w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Regulaminem Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie udzielania zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień Publicznych.

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym wykonania rocznego przeglądu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej (rekuperacji) w budynkach jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych, która nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt. 1 do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.