Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługi przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek Obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie w 2021 r.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych, która nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt. 1 do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu Pn.: „Dostawa węgla kamiennego do szkół w miejscowościach Długie oraz Leszno Górne w roku 2021”.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych, która nie przekracza kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt. 1 do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie Ofertowe Nr 3/2020

 

Pn.: „Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych dla Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie oraz jednostek obsługiwanych w roku 2021”

 

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek dla Centrum Usług Wspólnych  w Szprotawie i Jednostek Obsługiwanych.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „pzp”, do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy pzp.

Zapytanie Ofertowe Nr 4/2020

 

Pn.: „Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie oraz jednostek obsługiwanych w roku 2021”

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę środków czystości i chemii gospodarczej dla Centrum Usług Wspólnych  w Szprotawie i Jednostek Obsługiwanych.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „pzp”, do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy pzp.

na usługi BHP i ppoż

dla Centrum Usług Wspólnych

w Szprotawie i Jednostek Obsługiwanych

Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługi na usługi BHP i ppoż dla Centrum Usług Wspólnych  w Szprotawie i Jednostek Obsługiwanych.

Ze względu na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „pzp”, do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy pzp.